Kom med och sjung i kör till 1a advent! 

Kören övar två onsdagar, och sjunger sedan på 1a adventsgudstjänsten 3 dec kl. 11 i Immnauelskyrkan.
Traditionella och nya sånger med blåsmusik och orgelbrus.

Övningar onsdag 15 och 29 nov kl. 18.30-20.30.
Körledare: Maria Ydreborg

Anmälan till maria@immanuelskyrkan.com