Konsert ”Vägval”

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping, Sverige

19.00 (obs! ändrad tid!) Konsert "Vägval" med Kören Vocal Colors Den blandade kören Vocal Colors uruppför

Gratis

Gudstjänst

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping, Sverige

Söndagen före pingst, Hjälparen kommer kl. 11.00 Gudstjänst Daniel Wramhult, Vocal Colors

Till toppen