Gudstjänst för äldre

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping, Sverige

Diakoniutskottet bjuder in till en gudstjänst för de äldre Predikan av pastor Daniel Wramhult Mötesledning av

Gudstjänst med nattvard

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping, Sverige

Gudstjänst med nattvard Tema: "Vaksamhet och väntan" Predikan av pastor Daniel Wramhult Mötesledning av Emma Andersson

Församlingens årsmöte

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping, Sverige

Efter gudstjänsten äter vi sopplunch och sedan går vi in i församlingens årsmöte. Medlemmar har rösträtt,

Gudstjänst Soul Church

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping, Sverige

Välkommen till en annorlunda gudstjänst, Soul Church. Soul Children och Soul Kids håller i hela gudstjänsten.

Till toppen