Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till människorna och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss.

Våra missionärer är med i detta spännande arbete.
Det kan du också vara!

I flera länder är våra missionärer inblandade i arbetet och det kan också vara med. Bland annat genom att ge till vår internationella insamling. Varje bidrag är viktigt! Så att vi kan fortsätta ge människor möjligheter att skapa sig en framtid och sprida hoppets evangelium.

Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det!
Tillsammans kan vi sprida hopp och evangelium i världen. Till jordens yttersta gräns. Här finns matpaket till krigsdrabbade Syrien mm.

Ge en gåva

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286
Märk ”Internationellt”

För dig som ger en gåva och önskar ett gåvobevis, kan du gå in här och ladda ner ett sådant.