En trygg kyrka i alla tider. 

Information om Immanuelskyrkan, Equmenia och Växtplats under pandemin.

Uppdaterad 2021-06-22

Under våren har folkhälsomyndigheten meddelat att de nationella råden backar tillbaka i olika steg.

Vi följer instruktionerna från myndigheterna i de steg som hela samhället tar.

I skrivande stund erbjuder vi gudstjänster för upp till 50 personer. Platser i kyrksalen är numrerade för korrekta avstånd.

Kyrksalen är öppen för enskild bön och ljuständning, mån – fre kl 9:00 – 14:00. Det finns också möjlighet till enskilda samtal, hör gärna av dig till personalen.

Nu får vi vara rädda om varandra!

//Styrelsen för Immanuelskyrkan Jönköping

Styrelsen för Equmenia Immanuelskyrkan

Vi enas i bön, tillsammans för vår församling, vår stad, vårt land, vår värld. 
”Herre, vi kommer inför dig och söker ditt ansikte. Vi tackar dig för att du som är kungars Kung och herrars Herre vänder ditt ansikte till oss och lyssnar just nu. Vi tackar dig för att du tagit all vår synd och plåga på korset. Tack för att vi kan vända oss till dig som dina älskade barn.

Nu kommer vi inför dig och uttrycker vår oro över den situation som just nu råder. Herre förbarma dig över vårt land och vår värld. Tack att du som håller hela världen i din hand också har makt och kraft att läka, hela och stoppa den pandemi som nu råder. 

Vi ber Herre att du på ett särskilt sätt möter, helar och omsluter den som är sjuk. Att du ger styrka och handlingskraft till alla som just nu sliter inom sjukvården. Vi ber om vishet till makthavare som måste fatta kloka beslut. Och vi ber Herre att få förbli friska och att få bidra till att smittan avtar i vår värld.

Vi ber så i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn, Amen.”