En trygg kyrka i alla tider. 

Ny information om Immanuelskyrkan, Equmenia och Växtplats i virustider.

Uppdaterad 2020-04-26

Med anledning av coronavirusets utbredning och den oro den för med sig vill vi informera om hur vi i Immanuelskyrkan och Equmenia tänker om deltagare och personal vid våra sammankomster.

Immanuelskyrkan följer noga utvecklingen av spridningen av coronaviruset. Framför allt genom den information som ges av berörda myndigheter. Vi har också kontakt med specialister inom området för hjälp med lokala riskbedömningar. Utöver de riktlinjer som ges av folkhälsomyndigheten för hur vi bör förhålla oss till smittan så gör vi också bedömningar utifrån den ökade oro som finns bland deltagare i våra sammanhang.

 • Regeringen beslutade den 11 mars om en förordning om
  förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Därefter har det varit flera tillfällen där information från berörda myndigheter skärper hur vi bör hantera vår vardag. 

 • Måndagen den 16 mars uppmanades personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt. 
 • Tisdagen den 17 mars meddelar regeringen att gymnasieskolan ska bedriva sin undervisning över nätet. 
 • Fredagen den 27 mars har regeringen beslutat att inte tillåta sammankomster för mer än 50 personer. Det är alltså en skärpning av gränsen som tidigare låg på 500 personer.

Med anledning av detta ligger Immanuelskyrkan kvar på de beslut vi tidigare tagit. vårt trygghetshanterande gäller även för detta. 

Personer över 70 år, personer i riskgruppen och personer som har förkylningssymptom ska stanna hemma!

Detta gäller alla som deltar och arbetar i Immanuelskyrkans arbete. Café, kyrkvärdar, samlingar, vaktmästare, expeditionspersonal, syföreningar, styrelsemedlemmar mm. 

 • Café Immanuel kommer att stänga sin verksamhet i maj, juni och juli. Förhoppningsvis kan vi starta upp till augusti igen.
 • Equmenia, vårt ungdomsarbete, träffas som vanligt tills vidare. Med undantag av Scouterna, där ledarna har satt sin verksamhet på paus. Kontakt hålls med respektive grupp för att kunna fatta nya beslut där det krävs. 
 • Gudstjänsten kommer att spelas in i förtid och sändas på utsatt tid, söndag kl 11:00. Du kan se det på vår hemsida alternativt via Immanuelkyrkan Jönköpings egen Youtube-kanal.
 • Kyrkan är öppen för bön på söndag kl 11:00 – 13:00. Pastor finns på plats. Det är alltså ingen offentlig gudstjänst i Immanuelskyrkan på söndag.
 • Immanuelmässan firas varannan torsdag, som planerat.
 • All övrig ordinarie verksamhet sätts på paus tills vidare. Ex RPG, Samhällsdialogen, Bibelstudie, Församlingskör, Projektkör mm. 

Kyrkan är dock en plats som påverkar sitt samhälle genom bön och omsorg. Vi kommer därför att gå in i en tid av bön. Var med och be för vårt samhälle och vår värld. 

 • Därför startar vi från och med torsdag kväll tidebön tre gånger om dagen. I kyrksalen, vid ljusbäraren, stämmer vi in i kyrkans förbön och ber i enlighet med tidegärden. Tisdag till fredag klockan 09:00, kl 12:00 och kl 18:00. De anställda ansvarar helt för den samlingen och allt runtomkring. Välkommen du som kan.
 • Diakoniutskottet och kretstjänarna arbetar under diakon Lenas ledning med att ge omsorg till de som behöver. Ett systematiskt och genomtänkt arbete med att kontakta de berörda. Här finns möjlighet att få hjälp med handling mm. 
 • Vi startar också en Kindness Club, där ungdomar under pastor Josh ledning försöker hjälpa de äldre, riskgrupper och de som är satta i karantän. Det kan vara att låna böcker, skriva och dela ut ett kort, handla mat eller kanske sjunga i trädgården vid äldreboende mm. 

Om du behöver hjälp, så hör av dig till Lena eller Josh. 

Besluten ovan gäller under mars och april. Vi återkommer med mer information om påskens samlingar allteftersom läget förändras. 

Vad kan du göra för att undvika smittspridning?

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

SKULLE DU UPPVISA SYMTOM AV FÖRKYLNING, HALSONT ELLER
ANDNINGSSVÅRIGHETER UPPMANAR VI DIG ATT STANNA HEMMA.

Eftersom vi befinner oss i ett skede där smittorisken kan förändras snabbt och att vi därför kan komma att ändra denna bedömning på kort varsel så ber vi er att kontinuerligt gå in på www.immanuelskyrkan.com för uppdaterad information.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Daniel Wramhult, pastor & föreståndare. daniel@immanuelskyrkan.com

Josh Hiben, pastor. josh@immanuelskyrkan.com

Lena H Carlsson, diakon. lena@immanuelskyrkan.com

Maria Ydreborg, församlingsmusiker. maria@immanuelskyrkan.com

Rose-Marie Carlsson, caféföreståndare & Sanna Bergström, Cafebiträde

rose-marie@immanuelskyrkan.com

Shlemon Youkhanna, vaktmästare. simon@immanuelskyrkan.com

Stefan Hagström, ordförande. stefanhagstrom@telia.com