Behovet av Guds närvaro, kärlek, nåd, frälsning, frid och välsignelse är nu större än någonsin. Ett hundratal sångare, som i sin tur representerar hundratals andra, beslutade sig under våren 2020 att komma samman i lovsång online och sjunga Välsignelsen över oss.

Projektgruppen The Blessing Sweden i samarbete med Sveriges Kristna Råd och ett hundratal församlingar och kyrkor i Sverige.