Våra missionärer Anne och Carl Sundberg har äventyrligt kommit hem p g a Corona-pandemin. Deras tänkta medverkan vid Immanuelskyrkans kyrkkaffe 28/6 ersätts av en föreläsning som de spelat in till de församlingar som stöder dem och som du kan se här via Immanuelskyrkans Youtube-kanal.

Insamlingsmålet 50 000 för i år är till hälften nått och vi planerar att i höst göra en ”gå för missionen”-dag där vi promenerar och samlar in pengar.