Nu kan du se det första avsnittet i vår YouTube-serie om gudstjänstens betydelse och dess olika byggstenar.