Här hittar du den sjätte delen i vår serie om gudstjänstens innehåll och betydelse. Vad är lovsång egentligen? Hör vår församlingsmusiker Maria Ydreborg berätta om begreppet lovsång och dess bibliska förankring.