Den 2 april kl. 11:00

Välkomna på Långfredagsgudstjänst online.

Medverkande
Gudstjänstledning:
Margareta Ericson
Betraktelse:
Josh Hiben
Vokalgrupp:
Ann Esborn
Karin Ljunggren
Christina Evertsson
Lena Nord-Jonsson
Henrik Ydreborg
David Högberg

Piano och orgel:
Maria Ydreborg