Hör finns förslaget till verksamhetsplan. Börja med att läsa igenom bakgrunden, därefter förslaget.

Även styrelsens tidsordning för remiss finns som bilaga.