Pastor Daniel Wramhult berättar om förbönens plats i gudstjänsten och om nattvardsfirandet ur ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv.