Askonsdagen, den 22 februari, inleds fastan fram till påsk. Vi behöver som kyrka återerövra fastan, då den är en naturlig del av livet i Jesu efterföljd. Jesus säger: ”När ni fastar…”, vilket förutsätter det som en naturlig del av livet. I vår informations-stinna värld kan vi fasta från mycket. Mat, sociala medier, Netflix, negativa klimatavtryck, allt det som är en del av vår vardag. Tiden används istället för bön, bibelläsning och eftertanke. Vi fastar för att Jesus Kristus sa att vi ska göra det, för världens skull.
Vi har tagit fram en bibelläsningsplan som du kan ladda ner Bibelläsningsplan fastetid 2023 eller hämta i Immanuel. Mer information finns också på Equmeniakyrkans hemsida här.