Med anledning av kriget i Ukraina sätter vi in en extra Samhällsdialog, måndagen den 14 mars

Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, besöker oss.

Alla är varmt välkomna, med en särskild inbjudan till dig som är yngre.

Vi bjuder in till samtal i smågrupper och kvällen avslutas med en andakt för den som vill vara med.

Mer information kommer.