Laddar Evenemang

OBS – Nytt datum, framflyttad från 17 april till den 8 maj kl 18:00

Det svenska samhällskontraktet: Tilliten och Martin Luther. Med Lars Trägårdh

Sverige framstår med de andra nordiska länderna som ett högtillitssamhälle jämfört med nästan alla andra länder. Vad har de gemensamt? En möjlig gemensam nämnare, som forskare tar upp är den religiösa traditionen. De protestantiska länderna i Norden sticker ut. Frågan blir då om det är något just i den form av lutherdom, som utmärker Norden som har en tillitseffekt. Hur kan denna i så fall påverkas i takt med att Sverige förvandlas till ett mångkulturellt samhälle  även i ett religiöst perspektiv.

Lars Trägårdh är professor i modern historia vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm med inriktning på det civila samhället och den svenska välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv. Hans författarskap handlar till stor del om folkrörelserna, civilsamhället och staten.

Det offentliga samtalet präglas av politisk polarisering och en förvirring vilka ”vi” egentligen är. Är det egentligen möjligt att tala om ett gemensamt ”vi”? Är det ens önskvärt att tala om ett gemensamt samhälle eller måste vi frimodigt vandra in i en framtid där vi lever i en mångfald av gemenskaper och med skiftande individuella identiteter?

Inträde 50:-

Till toppen