Laddar Evenemang

Måndagen 9 oktober kl 18:00

Religion och andlighet i världens mest sekulariserade land – om människans förmåga att besjäla världen.

David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Ett av Thurfjells forskningsområden handlar om sekulariseringen i Sverige och framväxten av tvehågsna attityder gentemot religion som präglar majoritetskulturen.

Ett särdrag för post-kristna majoritetssvenskar är en tillvändhet till naturen som plats för existentiella djuperfarenheter.

Genom historien har religion gjort tillvaron svårtolkad och mångbottnad men också levande och meningsfull. Tillvaron rymmer det vi kan förstå, men också sådant som tycks peka mot något bortom det vardagliga, något förtrollat och besjälat.

Böcker som Thurfjell har skrivit om dessa frågor är Det gudlösa folket, Granskogsfolk – hur naturen blev svenskarnas religion och En lockton från ödemarken – om människans förmåga att besjäla välden.

David Thurfjell var värd för Sommar i P1 2023.

Sång/musik: Allis Brorsson Stihl

Thurfjells senaste bok En lockton från ödemarken kommer att finnas till försäljning.

Inträde: 50:-

Till toppen