Laddar Evenemang

Måndagen 2 oktober kl 18:00

Samhällsansvar och politik i oroliga tider – hur ska kyrkan agera?

Antje Jackélen, ärkebiskop emerita och Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan samtalar under ledning av Ann Aldén, kyrkoherde i Jönköping.

Förändringarna i samhället både i Sverige och världen är kraftiga. Människosyn och samhällssyn är inte som tidigare. Hur kan/ska/bör vi se på ismer som nationalism, individualism och kollektivism?

Förskjutningar sker i värderingar som styr samhällsutvecklingen och därmed också beslutsfattande och politiskt agerande.

Självklart har kyrkan (kyrkorna) ett samhällsansvar. Men vilket innehåll och vilka former ska det ta sig? Kyrkan kan knappast vara neutral till politiken.

Kvällen är ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan, Jönköping, Teologiskt Forum, Jönköping och Immanuelskyrkan genom Samhällsdialogen.

Sång/musik: Linda och Anders Josefsson Aljered

Till toppen