När? Varannan fredag, ojämn vecka, kl. 19-23
För vem? För dig som går i åk 9 eller Gymnasiet

Tonår innebär mycket gemenskap. Gemenskap både med varandra och Gud. Först i en rolig aktivitet av något slag och sedan i andakten som avslutar kvällen.

Ledare och kontakt:
Josh Hiben pastor, ungdomar och familj
036-17 33 44
josh@immanuelskyrkan.com