Vi är glada över att Daniel Wramhult nu har börjat sin tjänst som pastor och föreståndare i Immanuelskyrkan.

Daniel har börjat sin tjänst i augusti men den högtidliga installationen äger rum vid gudstjänsten på samlingssöndagen den 8 september. När vi nu tar emot Daniel hälsar vi också hans familj, hustru Elisabeth och döttrarna Agnes och Alma välkomna in i vår gemenskap. Vi ber om Guds välsignelse över Daniels föreståndarskap och ser med glädje och förväntan mot framtiden.

E-post till Daniel: daniel@immanuelskyrkan.com