Bibliodrama är att tillsammans kreativt uforska text, i detta fallet text från Bibeln. Vi undersöker texten genom att agera – gestalta den med drama, kropp och rörelse, med färg, genom att skriva eller med andra
uttrycksmedel. Bibliodrama är olika metoder och dramaövningar, textbearbetning, gestaltning och skrivande.

Bibliodramatillfälle under Hösten 2019:
När? Fredag 8 november kl. 17.30 – 21.00
Anmälan? Öppet för alla. Anmälan senast 6 nov.
Kostnad? Fika till självkostnadspris

Ledare:
Henrik Ydreborg är utbildad bibliodramaledare och styrelsemedlem i Bibliodramasällskapet i Sverige. Han är också medförfattare till boken ”Handbok i Bibliodrama”, Argument förlag.
Kontakt: 070 – 3790199, henrik.ydreborg@me.com