Nu släpper vi del 7 av bibelstudie i Immanuelskyrkan. Det blir fyra porträtt som speglar mästaren Jesus Kristus, genom Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Lars-Bertil Florén, pensionerad pastor & bibellärare.