Författare: Daniel Wramhult

Passionsandakt 12:00

Vi är nu i stilla veckan. Den tidpunkt då allt pekar mot sorg och död, men vänder dramatiskt till ljus och liv. Följ med i läsningar av bibeltexterna, en sammanfattning av det fyra evangelierna. Jönköpings Dramatiska läser, Maria Ydreborg och Sara Lundman spelar.

Bibelstudie: Evangeliet enligt Markus.

Nu släpper vi del 5 av bibelstudie i Immanuelskyrkan. Varje fredag kommer ett studie som speglar mästaren Jesus Kristus. Det blir fyra porträtt av honom, genom Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Lars-Bertil Florén, pensionerad pastor & bibellärare.

Bibelstudie: Evangeliet enligt Matteus

Nu släpper vi del 4 av bibelstudie i Immanuelskyrkan. Varje fredag kommer ett studie som speglar mästaren Jesus Kristus. Det blir fyra porträtt av honom, genom Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Lars-Bertil Florén, pensionerad pastor & bibellärare.

Premiär fredag den 12 mars kl 10:00.

Förslag till verksamhetsplan

Hör finns förslaget till verksamhetsplan. Börja med att läsa igenom bakgrunden, därefter förslaget.

Även styrelsens tidsordning för remiss finns som bilaga.

Samhällsdialogen Måndag 5/4 kl 18:00

”Jag tror för att förstå, om att finna och bli funnen”. Pekka Mellergård. Naturvetaren, neurokirurgen och författare.

Leif Nilsson & Cecilia Björnlinger samtalar med Pekka.

Samhällsdialogen 1/3 kl 18:00

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnèuniversitetet i Växjö, Samhällsdialogen.
Ämnet för hans föreläsning är ”Vilken betydelse har religionen för politiken i det extremt sekulära Sverige”. Hagevi kommer också att något kommentera situationen i USA efter fjolårets presidentval.
Gustaf Söderström svarar för sången och musiken. Övriga medverkande är Daniel Wramhult och Leif Nilsson.

Bibelstudie

Vi har spelat in tre stycken bibelstudier om bibeln. De är mellan 15-20 minuter långa och ger en grund om just bibeln. Lars-Bertil Florén, medlem i Immanuel, pensionerad pastor och bibellärare guidar oss till en god och grundlig förståelse av bibeln. 
Tema: 
Del 1: Vad är Bibeln? 
Del 2: Hur kom Bibeln till? 
Del 3: Vad handlar Bibeln om?

Vi läser bibeln tillsammans

Ny plan 2020-03-19