Söndag

9:e sönd efter trefaldighet, Luk 16: 1-13
Goda förvaltare

11:00 Sommarandakt 
Daniel Wramhult, Ann Esborn sång, Maria Ydreborg piano.

Se via Immanuelskyrkans Youtube-kanal