Söndag

8:e sönd efter trefaldighet, Matt 7: 13-14
Andlig klarsyn

11:00 Sommarandakt 
Carl och Anne Sundberg, Magnus Apelqvist och Per Bergström sång/musik.

Se via Immanuelskyrkans Youtube-kanal