Söndag

Kristi förklarings dag, Luk 9: 28-36
Jesus förhärligad

11:00 Sommarandakt
Jakob Olofsgård, Agnes Evertsson sång, Maria Ydreborg piano.

Se via Immanuelskyrkans Youtube-kanal