Söndag

6:e sönd efter trefaldighet, Luk 9: 51-62
Efterföljelse

11:00 Sommarandakt 
Lena H Carlsson, Ann Wombell flöjt, Maria Ydreborg piano.

Se via Immanuelskyrkans Youtube-kanal