Den helige Johannes Döparens dag, Den högstes profet

11.00 Gudstjänst

Medverkande: Daniel  Wramhult, Maria Ydreborg, Sara Lundman

Max antal platser 50, ingen föranmälan