Söndag

Apostladagen, Mark 3: 7-19
Buren. Andakt från farfars gungstol

11:00 Sommarandakt

Elisabeth Hedfors, Peter Hedfors saxofon, Hans Carlén piano.

Se via Immanuelskyrkans Youtube-kanal