17.40 – 18.25 Unga Röster

Kör för dig i åk 1-4.

Ledare: Ann Wombell
ann.wombell@gmail.com