KL. 14.00 Tisdagsträffen

”I Guds bilderbok” – med bibel och sång i vänners gemenskap

Medverkan av Lasse Svensson m.fl.