09.00 Tidebön

Enkel bön vid ljusbäraren i kyrksalen