11.00 Sommarkaffe

Maria Ydreborg, Jan Eirestål, Diakoniutskottet

Vi delar sommarminnen.