19.00 Sommarcafé

“Till jordens yttersta gräns – eller till jordens mitt” Eva-Britt och Magnus Apelqvist