19.00 Sommacafé “Några av Europas storstäder” Karin och Åke Johansson