19.00 Sommacafé “Vårt Afrika” Marianne och Per-Olof Gäddlin