18.00 Konsert ”Sånger från Psaltaren”

Psaltartexter tonsatta och arrangerade av Michael Strand.

Strands kör
Karin Edwardsson, gästsolist
Annlouie Nilzén, violin
Mart Hallek, violin
Göran Johansson, viola
Monica Gango, cello
Bosse Hellgren, bas
Michael Strand, musikalisk ledning
Josh Hiben, andakt
Inträde 120:-
Arr. i samarbete med Studieförbundet Bilda