Samhällsdialogen

Måndag 14 oktober kl. 18.00

Bin, humlor och fjärilar försvinner
– vad gör vi åt klimatet och den biologiska mångfalden?

JOHANNA SANDAHL, ordförande för Svenska Natur- skyddsföreningen i Sverige och dess talesperson.