Samhällsdialogen

Måndag 16 september kl. 18.00

En värld utan krig och vapen

– dröm eller …?

LOTTA SJÖSTRÖM BECKER, generalsekreterare i
Kristna Fredsrörelsen sedan 2016.