Måndag

18:00 Samhällsdialog ”Den avsvalnande demokratin.” 

Statsvetarprofessorn Erik Amnå.