RPG Mötesplats Immanuel

Vi möts smågrupper, gemensamt fika kl. 15.00

  • ”Bibelstudier och samtal”, Jan Eirestål
  • ”Flitiga fingrar”,stick-och virkgrupp Else-Britt Karlsson