RPG Mötesplats Immanuel

”Himlen tänker jag mig så”, Leif Karlsson, pastor