Söndag

18:00 Monologer ur påskmusikalen ”Jag är”

Christina Evertsson, Maria Jesu mor
Henrik Ydreborg, Barabbas
Susanna Cederqvist, Maria från Magdala