Påskdagen Joh 20:1-18

11.00 Påskdagsgudstjänst.

Josh Hiben, Lena Hilding Carlsson,  Immanuelskyrkans kör.