15 sönd. efter trefaldighet
Ett är nödvändigt

11.00 Ordinationsgudstjänst från Equmeniakyrkans webbsända kyrkokonferens

Lasse Svensson, predikan

Kyrkokonferens 2020