17.30 – 18.10 Musiklek

Sång- och lekstund för barn i åldern 4-6 år

Ledare: Sara Lundman, sara.lundman@gmail.com, 073-740 83 57