Mötesplats Immanuels onsdagsgrupper

Vi träffas kl 14:0+0 i olika smågrupper varannan onsdag, jämn vecka. Gemensam fika kl 15:00

  • ”Bibelstudier och samtal”, Jan Eirestål
  • ”Flitiga fingrar”, Stick och virkgruppen
  • ”Skriv din livsberättelse”, Karl-Ivar Karlsson
  • ”Vi läser och samtalat utifrån en bok”, Barbro Öhrn & Anita Welin