11.00 Mötesplats Immanuel – RPG

”Att rädda liv”

Göran Melin, Räddningstjänsten Jönköping