Mötesplats Immanuel – RPG

”Av längtan född”

Daniel Wramhult, församlingsföreståndare i Immanuelskyrkan, berättar utifrån sin bok.

Lotteri