14:00 Vi träffas i olika smågrupper varannan onsdag, jämn vecka.

Gemensam fika klockan 15:00

  • Bibelstudier och samtal, Jan Eirestål
  • Flitiga fingrar, stick- och virkgrupp
  • Skriv ditt liv, Karl-Ivar Karlsson