Nationaldagen, Vårt dop

Livesänd Konfirmationshögtid

Medverkan: Konfirmander, Daniel Wramhult, Josh Hiben, Maria Ydreborg, Maja Högberg